Author: kirco_anastasov

Стојан Орлев за Гоце Делчев по неговата смртСтојан Орлев за Гоце Делчев по неговата смрт

“Голем човек беше. Умен. Малу зборуваше, ама сечеше као нож. Имаше нешто силно ве него, нешто што не може да се запре, да се скрши… А мал човек беше, средно{...}

Делчевското село Град: Последниот одбрамбен бедем за народот во овој регионДелчевското село Град: Последниот одбрамбен бедем за народот во овој регион

Вовед Важно стратешко место во целиот регион на “Пијанец”. Помеѓу народот од дамнина познато како последниот одбрамбен бедем од нападите на сите оние кои се обидувале да го поробат овдешниот{...}