Category: Културна ризница

Стојан Орлев за Гоце Делчев по неговата смртСтојан Орлев за Гоце Делчев по неговата смрт

“Голем човек беше. Умен. Малу зборуваше, ама сечеше као нож. Имаше нешто силно ве него, нешто што не може да се запре, да се скрши… А мал човек беше, средно{...}