Category: Што да се види?

Делчевското село Град: Последниот одбрамбен бедем за народот во овој регионДелчевското село Град: Последниот одбрамбен бедем за народот во овој регион

Вовед Важно стратешко место во целиот регион на “Пијанец”. Помеѓу народот од дамнина познато како последниот одбрамбен бедем од нападите на сите оние кои се обидувале да го поробат овдешниот{...}