Со Одлука Бр.07-560 на Советот на Општина Делчево донесена на 03.09.1998 година по втор пат Гоце Делчев стана составен дел на вториот Грб и Знамето на Општина Делчево.
Идејното решение за Грб и Знаме на општина Делчево под шифра "Топ 10" е избрано по пат на конкурс а автор е архитектот Ванчо Георгиевски.

Наши пријатели

Go to top

Потребен е LIKE на нашата фејсбук страна