Со одлука на пленумот на околискиот народен одбор на град Делчево одржан на 13=ти мај 1950 година, тогашното Царево село е преименувано во Делчево, во чест на големиот македонски револуционер и идеолог на Македонското револуционерно движење.

 На пленумот присуствувале 

Ване Милковски,

Сабри Мемишов, 

Димитар Златков,

Тоде Димов,

Блажо Стоименов,

Перо Котев

Милан Анастасов,

Саво Ефремов,

Димитар,

Отсутни биле 12 членови на пленумот.

Состанокот го отворил претседателот на планската комисија во 10 часот претпладне, при што бил понуден сл. дневен ред:

1.Отчет на Извршниот одбор по поверенства

2.Промена на името на Царево село

Како потписник на решението со кое гр. Царево Село се преименува во Делчево а Царевоселската околија во Делчевска околија се појавува Методи Митевски Брицо кој тогаш бил Претседател на Пленумот на околискиот народен одбор на Делчево.

Наши пријатели

Go to top

Потребен е LIKE на нашата фејсбук страна