Понекогаш класична музика може да биде и забавна. Се зависи од начинот на перцепција на нештата, а уште повеќе од нивото на интелект и образование на поединецот...

loading...