Како да направите вашиот народ да не мисли на:

loading...

- 35.6% ризик од сиромаштија и социјално исклучување

-180% Делг/БДП однос

21% невработеност

52,4% невработеност кај младите,

-$392 728 073 301 национален долг

Па лесно е!

Организирај фашистички собир против вашиот сосед...

loading...