Во Делчево вчера (понеделник 18.09.2017) се одржа првата обука наменета за членовите на Локалното коориднативно тело кое во наредниот период согласно активностите за имплементација на Стратегијата за Ромите ќе работи на зајакнување на капацитетите во 4 области:
-Стратешко планирање;
-Генерирање фондови;
-Мониторинг и евалуација и
-Партиципативно буџетирање.

-Локалното координативно тело во Делчево е формирано во 2017 година.Тоа имаше за цел креирање на локалните акциони планови во споменатите 4 области заедно со претставници од Центарот за социјални работи, Агенцијата за вработување, Член на КХАМ, Член на Тернипе МК , а јас како координатор на мојата иницијатива ги вклучив и претставници од ОЈУДГ „Весели Цветови“ и ООУ “Св.Климент Охридски“, се со единствена цел, а тоа е поголемата вклученост на институциите, поголемо запознавање со обврските и целите на тоа локално коориднативно тело за да можат да ги имплементираат политиките кои што се однесуваат за Ромите на локално ниво, изјави локалниот координатор Џулиета Мемедова.

Ова е првата од неколкуте предвидени работилници кои се спроведуваат 12 општини во Македонија во кои значителен број на ромско население и каде веќе се формирани локални акциски групи.

Идејата за овие работилници потекна од минатата година кога на едно место во Скопје се собраа претставници од сите локални заедници, односно претставници на ромските медијатори, здравствени медијатори од РИЦ- овите и од Националното координативно тело и се утврди дека во одредени општини постојат недостатоци односно не постои соработка за одредени прашања, во некои општини има поклопување на ингеренциите.
Во текот на изминатата година ЕПТИСА заедно со Министерството за труд и социјална политика ги формираа локалните координативни тела и овој проект доаѓа на некој начин како надоврзување на активностите за поддршка на имплементацијата на Националната стратегија односно овој проект е во насока на јакнење на капацитетите на локалните координативни тела поаѓајки од надлежностите на истите. Според Националната стратегија тие имаат надлежности и за стратешко планирање и да учествуваат во подготовката на буџетите на локално ниво што се однесуваат на имплементација на акциските планови, треба да го мониторираат процесот на реализација меѓутоа од друга страна сакаме да ги зајакнеме нивните капацитети, бидејки и тие ќе бидат предмет на монитроинг од други институции во однос на тоа како ја спроведуваат својата работа, истакна Гордана Несторовска во својство на обучувач на денешната работилница.

 

Најчитано: Флеш- Актуелни вести

loading...

Наши пријатели

Наша анкета

Какви се Вашите очекувања од 2018 година?
Go to top

Потребен е LIKE на нашата фејсбук страна