Инфо за посетители

За пристигање во Делчево посетителите можат да го искористат јавниот сообраќаен транспорт на патници кој што го вршат повеќе приватни компании. Јавниот транспорт на патници кон општина Делчево се врши преку

-Национални транспортни линии

Скопје-Велес-Штип-Кочани-Македонска Каменица-Делчево-Пехчево-Берово

-Меѓународни транспортни линии:

Делчево-Благоевград-Софија.

На територијата на Општина Делчево превозот на патници се извршува со користење на патниот сообраќај.

За извршување на јавниот превоз на патници се користат следните видови на превоз:

1.Авто-такси превоз на патници со повеќе приватни компании;

2.Општински линиски превоз на патници;

3.Посебен линиски превоз

Авто-такси превозот на подрачјето на општина Делчево се извршува со лиценцирани авто-такси превозници.

Инфо за посетители

loading...

Наши пријатели

Go to top

Потребен е LIKE на нашата фејсбук страна