Logo & Banner promotive designs

 Фотографските материјали застапени на Дестинација Делчево се исклучиво авторски материјал. Застапени се фотографии од речиси сите позначајни настани кои се имаат случено во Делчево од 2009 година до ден денес. Ретки фотографии, историски фотографии, фотографии од значајни и помалку значајни локации, места, објекти, личности... Фотографии од досега непознати предели, богатства и локалитети.

Сите тие структурирани и распределени по различни категории, се со цел на посеопфатно презентирање на истите.

Секоја фотографија си е приказна сама за себе. Квантитетот сепак не оди на штета на квалитетот и секоја фотографија застапена на Дестинација Делчево е внимателно одбрана, со сета нејзина автентичност и оригиналност.

Ова е Делчево! Ова е визијата за нашето постоење...

Наш блог

Наши пријатели

Go to top

Потребен е LIKE на нашата фејсбук страна